Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Eldorado: Τι (δεν) αλλάζει στα έργα σε Σκουριές-Πέραμα

Η απόφαση για τη χρονική μετάθεση κατά ένα έτος της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των έργων χρυσού σε Σκουριές και Πέραμα, ελήφθη λόγω της πτώσης της τιμής του χρυσού και εν μέρει εξαιτίας του ράθυμου τρόπου λειτουργίας της κρατικής μηχανής, ωστόσο, το επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα συνεχίζεται απρόσκοπτα. Σύμφωνα με παλαιότερους υπολογισμούς, η αξία των κοιτασμάτων των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, ασήμι κ.ά.) στη Χαλκιδική -στην αδειοδοτημένη περιοχή- ανέρχεται στα 11 δισ. ευρώ, ενώ στον Έβρο υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού αξίας 2 δισ. ευρώ και αργύρου αξίας 800 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Οφελος έως 36 δισ. για την οικονομία από τον ΤΑΡ

Σημαντικά γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη από την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAΡ «βλέπει» το ΙΟΒΕ, σε μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο από το έργο, που παρουσιάστηκε χθες μαζί με την έκθεση για την ελληνική οικονομία.

 Το ΙΟΒΕ τοποθετεί σε 33 - 36 δισ. ευρώ τη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία από τη δημιουργία του ΤΑΡ σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, γύρω στα 310 - 430 εκατ. ευρώ ετησίως για τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, ανάλογα με το αν η προμήθεια των σωληνώσεων θα γίνει από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

Πηγή: Gothess.gr